Ana içeriğe atla

Dekanın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Fakültemiz, daha önce İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (IDMMA) Temel Bilimleri Fakültesi adı altında çalışmalarını yürütmüş, 1983 yılında 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile bağlantısı ve adının değiştirilmesiyle birlikte Fen Edebiyat Fakültesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Fakültemiz, deneyimli ve dinamik öğretim elemanı kadrosuyla yapmış olduğu ARGE çalışmaları sayesinde, Rektörlüğümüzün bilimsel çalışmalara vermiş olduğu destekten en fazla pay alan Fakülte olmuştur. 

Fakültemizde Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı ile İnsan ve Toplum Bilimleri bölümleri olmak üzere toplam sekiz bölüm bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü programları ve güçlü öğretim elemanı kadrosuyla Üniversitemizin en büyük Fakültesi olduğumuzu belirtmek isterim. Ayrıca, Matematik, Fizik, Kimya ile İnsan ve Toplum Bilimleri bölümlerimiz, Üniversitemizin diğer bölümlerindeki ortalama 10.000’in üzerinde öğrencimize servis dersleri de vermektedir. Fakültemizde temel ve sosyal bilimler eğitimini güçlü bir eğitim kadrosu ile sürdürmekteyiz. Teorik derslerin yanında, donanımlı araştırma laboratuvarları ve deneysel araştırma merkezi laboratuvarında uygulamalı derslerimizi de başarıyla vermekteyiz. Fen ve Sosyal Bilimler eğitimini en başarılı şekilde buluşturan Fakültemiz, kurumsal yapısı ve akademik kadrosu ile geldiği bu noktada, eğitim-öğretim kalitesini belgelendirmek amacıyla FEDEK Akreditasyon Belgesini almış bulunmaktadır.  

Sevgili Öğrenciler,

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne hoş geldiniz. Fakültemiz, ülkemizin en köklü fakültelerinden biri olup eğitim ve öğretimdeki temel amacımız nitelikli ve etik değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir. Eğitim ve öğretimde Fakültemize düşen önemli görevlere koşut olarak sizlerin de taşıyacağı önemli sorumluluklar vardır. İdeallerinizin olması, başarıya inançla yürümeniz, değerlerinizden vazgeçmemeniz, bilimsel düşünceden ödün vermeyen, araştıran, sorgulayan meslek etiğine sahip bireyler olmanız, “önce insan” demeniz bizler için önemlidir. Sizlere bilimsel açıdan güçlü, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, katılımcı ve araştırmacı insanın yetişeceği ortamları sağlamak da bizim payımıza düşen görevlerdir.

İdealiniz ülkeye donanımlı bir birey olmak ise, sizleri yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak için donanımlıyız, gönüllüyüz ve hazırız. Ancak unutmayınız ki, bu yol bir o kadar zor ama bir o kadar da onurludur. İdealleri olan Fakültemiz, idealleri olan öğrencileriyle geleceğe emin adımlarla yürüyecektir.

Güçlü, Dinamik İdari Personelimiz,

Uluslararası Fakülte idealinde yürürken en büyük desteğimiz olduğunuzu bilmenizi isterim. Bu ideallerimizi başarmamızda, öğrenci ve akademik personelimizin başarıları kadar, sizlerin de donanımlı ve dinamik olması büyük önem taşımaktadır. Tüm paydaşlarla iletişimimizde, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle her daim çözüm odaklılığınızla birlikte güler yüzünüzü eksik etmeyiniz.

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

“Donanımlı Birey Olma” idealinde olan tüm öğrencilerimizi başarıyla yetiştirmek ve onları Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşında 2023 Türkiye’sine hazırlamanın en önemli görevimiz olduğu bilinciyle; yükseköğretim camiasında temel bilimler alanında tercih edilebilirliği yüksek, ARGE çalışmalarında mühendislik alanları ile disiplinler arası çalışmaları arttırmış bir Fakülte olmamıza yönelik vereceğiniz destek için şimdiden şükranlarımı sunarım.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Salim YÜCE
Dekan