Ana içeriğe atla

İdari Personel

   DEKANLIK

Adı-Soyadı
Unvanı
Görevi
Dahili
E-Posta
Filiz MAYAKON
Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri
4103
fmayakon@yildiz.edu.tr
Selma DOMAÇ
İdari Destek
Dekan Sekreteri
4100
selmadomac@hotmail.com
Gülay AKÇAY
Şef
Yazı İşleri
4121
gakcay@yildiz.edu.tr
İlkay YILDIZ
Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
4122
ilyildiz@yildiz.edu.tr
Eda ÖZYAZ
Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
4112edaozyaz@yildiz.edu.tr
Okay ŞİMŞEK
Şef
Öğrenci İşleri
4124
osimsek@yildiz.edu.tr
Cihat ÇİÇEK
Bilgisayar İşletmeniÖğrenci İşleri4111cihatcck@yildiz.edu.tr
Esra AYDEMİR
Bilgisayar İşletmeniÖğrenci İşleri esray@yildiz.edu.tr
Hülya AYDIN
Şef
Staj/Ek Ders
4119haydin@yildiz.edu.tr
Muvaffak BÜYÜK
Bilgisayar İşletmeni
Muhasebe
4113mbuyuk@yildiz.edu.tr
Kurtuluş ÇETİN
Bilgisayar İşletmeni
Arşiv
4436kcetin@yildiz.edu.tr
Numan GENÇER
Bilgisayar İşletmeni
Ayniyat
4118ngencer@yildiz.edu.tr
Sultan ÇAPOĞLU
Mühendis
Bina Sorumlusu
4110scapoglu@yildiz.edu.tr
Hamdi EVCİMAN 
Hizmetli
Basım İşleri
4116
zlacin@yildiz.edu.tr
Veysel KETEN
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Evrak4117vketen@yildiz.edu.tr
Yadigar DOĞAN
Hizmetli
Destek Personeli4117ydogan@yildiz.edu.tr